سیستم کنترل هواساز و تهویه مطبوع هوشمند

اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۵
تهویه مطبوع هوشمند

نقد و بررسی سیستم کنترل هواساز و تهویه مطبوع هوشمند

سیستم کنترل هواساز و تهویه مطبوع برای ساختمان ها در مناطق گرم، بیمارستان ها، ساختمانهای آپارتمانی، ساختمان های بزرگ، آزمایشگاه و … ضروری می باشد. سیستم […]