سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

اسفند ۲۱, ۱۳۹۴
سیستم مدیریت پاركینگ هوشمند

سیستم مدیریت پارکینگ هوشمند

دیریت پارکینگ هوشمند با استفاده از سیستم پلاک خوان هوشمند و تکنولوژی RFID سیستم مدیریت پارکینگ هوشمند با استفاده از سیستم پلاک خوان هوشمند و تکنولوژی […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۴
سیستم گرمایشی هوشمند

بخش های مختلف سیستم گرمایشی هوشمند

اجزای سیستم گرمایشی هوشمند سیستم گرمایشی هوشمند از بخش های مختلفی تشکیل شده که عبارتند از: موتورخانه موتورخانه سیستم گرمایشی هوشمند دو نوع عملکرد دارد که […]
اسفند ۹, ۱۳۹۴
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

بخش های مهم سیستم مدیریت هوشمند ساختمان سیستم مدیریت هوشمند ساختمان شامل ۴ بخش است که در مقاله دیگری به یکی از بخش های آن پرداختیم. […]
اسفند ۹, ۱۳۹۴
سیستم مدیریت ھوشمند ساختمان

مدیریت و راهبری تاسیساتی در سیستم مدیریت ھوشمند ساختمان

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان عموما بر روی ساختمانهای عظیم و برجها انجام می شود که توانسته در زمینه صرفه جویی مصرف انرژی پیشرو باشد. این سیستم […]