سیستم الكتریكال و روشنائي

اسفند ۲۱, ۱۳۹۴
سیستم الكتریكال و روشنایی

سیستم الکتریکال و روشنایی

اجزای سیستم الکتریکال و روشنایی بخش های مختلف سیستم الکتریکال و روشنائی ساختمان (Electrical and Lighting System) بصورت زیر می باشد: اتاق ترانس بانک خازنی اتاق […]