پروژه ساختمان اداری رایان ونک

پروژه بام نیاوران
پروژه بام نیاوران
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۵
پروژه ارغوان تنگستان
پروژه ارغوان تنگستان
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۵
نمایش همه

پروژه ساختمان اداری رایان ونک

پروژه رایان ونک

کارفرما:دکتر پریسای و شرکا

مدیران پروژه:مهندس بابایی و مهندس صدیقی

ناحیه سطح:طبقه ۱۰ – ۱۱۲ واحد

سیستم های هوشمند اجرا شده:
HVAC, Curtain, video projector, audio, intercom, access control system, touch panel 10inch, Chiller monitoring system, boiler monitoring system, Air condition control system, exhaust fan control system, water pomp control system, fire alarm control system, 3D monitoring software (throne), 2D monitoring software (Iridium)

آدرس:تهران، میدان شیخ بهائی