پروژه رایان ونک
پروژه ساختمان اداری رایان ونک
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۵
پروژه احدی
پروژه احدی
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۵
نمایش همه

پروژه ارغوان تنگستان

پروژه ارغوان تنگستان

کارفرما:مهندس احسان سیدانی

ناحیه سطح:۵۶ واحد

سیستم های هوشمند اجرا شده:
lighting, HVAC, Curtain, Intercom, Touch panel 10inch, Multimedia control system