پروژه ارغوان تنگستان
پروژه ارغوان تنگستان
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۵
نمایش همه

پروژه احدی

پروژه احدی

کارفرما:آقای احدی

ناحیه سطح:۲۰ واحد

سیستم های هوشمند اجرا شده:
lighting control, HVAC control, Audio system, Parking management system

آدرس:تهران، جنت آباد شمالی، کوجه باهنر، بن بست لاله