مجموعه ی HDL ایران با تکیه بر دانش فنی با هدف اتقا فرهنگ استفاده از تکنولوژی های روز ساختمان جهت بهینه سازی مصرف انرژی و بهبود کیفیت ساخت و ساز د کشور مشغول به فعالیت می باشد . اقدامات چندسال اخیر این شرکت در زمینه ی آموزش همگانی و سراسری فعالان صنعت ساختمان گویای این واقعیت است که تمرکز اصلی این مجموعه در کنار فروش و ایجاد منافع مالی ، بهبود زیرساخت های فنی مهندسین ، مسیولان و کارفرمایان صنعت ساختمان بوده است . از جمله این اقدامات می توان به راه اندازی اولین کارگاه هوشمند سازی ساختمان با همکاری سازمان فنی و حرفه ای کل کشور و همچنین همکاری با جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف جهت برگزاری دوره های آکادمیک هوشمندسازی ساختمان اشاره کرد .