هوشمند سازه آرشام در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

۱۵مین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
مرداد ۲۱, ۱۳۹۵

هوشمند سازه آرشام در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

هوشمند سازه آرشام

نماینده رسمی برند HDL

در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مردادماه ۱۳۹۵

photo_2016-08-15_20-24-09