مرداد ۲۳, ۱۳۹۵

هوشمند سازه آرشام در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

هوشمند سازه آرشام نماینده رسمی برند HDL در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مردادماه ۱۳۹۵
مرداد ۲۱, ۱۳۹۵

۱۵مین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

حضور شرکت هوشمند سازه آرشام نماینده رسمی برند HDL در تهران درپانزدهمین نمایشگاه بین الملل صنعت ساختمان