مدیریت و راهبری تاسیساتی در سیستم مدیریت ھوشمند ساختمان

سیستم گرمایشی و هوای مطبوع
سیستم گرمایشی و هوای مطبوع در هوشمند سازی ساختمان
اسفند ۹, ۱۳۹۴
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
اسفند ۹, ۱۳۹۴

مدیریت و راهبری تاسیساتی در سیستم مدیریت ھوشمند ساختمان

سیستم مدیریت ھوشمند ساختمان

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

عموما بر روی ساختمانهای عظیم و برجها انجام می شود که توانسته در زمینه صرفه جویی مصرف انرژی پیشرو باشد. این سیستم شامل چندین بخش است که عبارتند از:

 • مدیریت و راهبری تاسیساتی در سیستم مدیریت ھوشمند ساختمان
 • مدیریت مصرف انرژی
 • مدیریت و راهبری اقتصادی
 • مدیریت و راهبری حفاظتی و امنیتی
 • مدیریت ریسک سرمایه گذاری در قسمت های مختلف


بخش مدیریت و راهبری تاسیساتی

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی یکی از مهمترین بخش های برج ها و ساختمانهای بزرگ محسوب می شود که تمرکز تولید انرژی های گرمایشی و سرمایشی و تبدیل آنها به اشکال گوناگون و سیستم توزیع و مصرف آنها با هدف کاهش مصرف انرژی و تمرکز بخشیدن به تولید و مصرف دیگر یکی از موارد ضروری می باشد. در حال حاضر، اجرای این تاسیسات و راه اندازی آنها چالشی جدی در نحوه بهره برداری از این تاسیسات است که نیازمند صرف بیش از ۷۵ درصد هزینه های راهبری یک ساختمان است.
در روش های سنتی راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی تداوم کارکرد و عدم توقف فعالیت این تاسیسات مد نظر بود اهمیت چندانی در بخش مصرف انرژی به دلیل ارزانی و در دسترس بودن آن وجود نداشت. این در حالی است که اکنون چند چالش جدی پیش روی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان قرار گرفته که عبارتند از:

 • بحث گرمایش کره زمین
 • کاهش منابع فسیلی کره زمین
 • افزایش روز افزون قیمت سوخت و بخصوص در کشور ما حذف یارانه های انرژی

به همین دلیل در تاسیسات تولید کننده، میزان مصرف و اتلاف انرژی تاسیسات یک فاکتور مهم به شمار می رود که این سیستم با جمع آوری اطلاعات از بخشهای مختلف تولید و مصرف،کنترل تولید را به گونه ای در دست گرفته که به اندازه مورد نیاز انرژی مصرف کند.

سیستم مدیریت ھوشمند ساختمان

مزایای استفاده از تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در سیستم مدیریت ھوشمند ساختمان

 • مزایای استفاده از تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
 • عملکرد تجهیزات تولیدکننده انرژی گرمائی یا سرمائی از طریق نصب سنسورهای تاسیساتی یا یکی از پروتکلهای ارتباطی استاندارد
 • ارائه گزارش از عملکرد تجهیزات تولیدکننده انرژی گرمائی یا سرمائی
 • محاسبه اطلاعات دقیق از این بخش و اطلاعاتی که از سنسورهای نصب شده در محیط مصرف یا کنترلرهای نصب شده در محیط
 • برآورد میزان مصرف و تولید با ارسال فرمان به تولید کننده انرژی
 • قرار دادن تمامی تجهیزاتی که مبدل انرژی گرمایشی و سرمایشی هستند با نصب کنترلرهای تناسبی و انتگرالی در وضعیت مطلوب
 • جلوگیری از افزایش و یا کاهش از نقطه تنظیم و در نتیجه عدم تحمیل بار اضافی به تجهیزات تولید کننده و در نهایت کاهش مصرف سوخت
 • واکنش نشان دادن سیستم به دلیل تحت کنترل قرار گرفتن کلیه بخشهای حساس موتورخانه و تجهیزات آن


توزیع مناسب انرژی الکتریکی و مکانیکی

اطمینان از صحت توزیع مناسب انرژی الکتریکی و مکانیکی یکی دیگر از چالش های مهم در سیستم مدیریت هوشمند ساختمان است که منجر به ایجاد شرایط آسایش ساکنین می شود. از یک سو موتورخانه با تمام ظرفیت خود مشغول تولید انرژی است در حالی که سیستم های توزیع نظیر هواساز، فن کوئل، جعبه توزیع هوا و تنظیم فشار محیط در حال توزیع این انرژی می باشد.
در گذشته کنترل تنها در سطح یک ترموستات فن کوئل و یا کنترل دستی هواساز صورت می گرفت اما در حال حاضر، با ورود سیستم مدیریت هوشمند ساختمان توزیع، تمامی تجهیزات توزیع کننده انرژی نظیر هواساز و فن ها با نصب یک کنترلر تناسبی انتگرالی تحت مدیریت یک سیستم هوشمند VAVBOX کوئل و توزیع هستند که با شبکه سازی کنترلرها، اطلاعات تمامی آنها را جمع آوری کرده و با کنترلر مرکزی موتورخانه به اشتراک می گذارد. نتیجه این کار ایجاد دمایی مطبوع ساکنین ساختمان است. از سوی دیگر بار اضافی به موتورخانه وارد نمی شود.
وجود سیستم توزیع و تبدیل برای تولید انرژی گرمایشی و سرمایشی و الکتریکی ضرورت دارد که انتقال بموقع و حفظ شرایط درست و نقطه کار مطلوب سیرکولاسیون و تنظیم درست فشارها و دماهای نقاط مختلف در مدار از جمله مواردی که در زمانی انتقال انرژی باید مد نظر قرار بگیرد. این موارد همگی بر روی صفحه مانیتور اپراتور ثبت می شود.