سیستم گرمایشی و هوای مطبوع در هوشمند سازی ساختمان

هوشمند سازی ساختمان
مزایا و معایب هوشمند سازی ساختمان
اسفند ۱, ۱۳۹۴
سیستم مدیریت ھوشمند ساختمان
مدیریت و راهبری تاسیساتی در سیستم مدیریت ھوشمند ساختمان
اسفند ۹, ۱۳۹۴

سیستم گرمایشی و هوای مطبوع در هوشمند سازی ساختمان

سیستم گرمایشی و هوای مطبوع

سیستم گرمایشی و هوای مطبوع (HVAC)

به منظور ارائه بهتر مطالب و توضیحات کاربردی یک پروژه، نمونه که دارای کلیه سیستم گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع است بطور کامل با یکسری فرضیات در نظر گرفته می شود و در اغلب ساختمانهایی که استفاده از سیستمهای مدیریت هوشمند ساختمان در آنها ضروری است یا لزوما ارائه می شود. برای مثال اگر یک ساختمان اداری ۱۰ طبقه با ۵ طبقه منفی در نظر گرفته شود که موتورخانه و تاسیسات مکانیکی در طبقه منفی ۵ قرار دارند؛ برای طبقات پارکینگ دو نوع فن استفاده خواهد شد که یکی از فن های رفت با توجه به عمق پارکینگها به منظور (Exhaust Fans) و دیگری فن های تخلیه تامین هوای تازه و تخلیه دود از فضاها است. این فنها در طبقه همکف استفاده می شوند.

سیستم گرمایشی و هوای مطبوع


تهویه هوا

برای تهویه هوای راه پله ها در دو شفت شمالی و جنوبی مجموعه ایی از فن های تخلیه در استفاده می شود که با توجه به به نیاز در شرایط مختلف هوای راه پله ها را تخلیه می کند. بسته به ابعاد کار تجهیزات موتورخانه به شکل زیر فرض می شود:

 • تامین کننده آب داغ مبدلهای حرارتی (Hot Water Boiler) 1 یک دستگاه بویلرآب داغ، مدار هواسازها و فنکوئل ها، منابع آب گرم مصرفی جهت طبقات اداری و مصارف محلی در دیگر طبقات
 • با داشتن یک منبع دیرایتورو یک منبع کندانس یا یک دستگاه بویلر بخار که وظیفه تامین آب داغ بخش های مختلف و عمدتا استخر و سونا و آب گرم مصرفی طبقات را بر عهده دارد.
 • برای تامین آب سرد ۲ دستگاه چیلر جذبی با ظرفیت مناسب فرض می شود که با ۲ عدد برج خنک کن در طبقه همکف یا بام متصل اند و در مدار این تجهیزات ۲ منبع انبساط بسته استفاده می شود.
 • DHWGبا هدف تامین آب گرم مصرفی حداقل ۴ منبع تامین آب گرم استفاده می شود.
 • HEXبا هدف تامین آب داغ مصرفی در مصارف استخر و سونا از حداقل ۲ مبدل حرارتی که یکی از آنها در طبقه استخر قرار دارد، استفاده می شود.
 • در پروسه هوشمندسازه ساختمان ساختمان دارای ۴ مخزن بزرگ است که یکی جبرای ذخیره آب سیستم اطفا حریق و دیگری به منظور ذخیره آب شهر و ذخیره سوخت موتورخانه و دیزل ژنراتور و یک مخزن فاضلاب در طبقه منفی ۵ مورد استفاده قرار می گیرد.
 • جهت تامین هد گردش آب داغ و یا سرد مدارات مختلف موتورخانه و سیستم اطفا و یا تقویت فشار مدارات مختلف مجموعه ای از پمپ های با هدهای مختلف و تیپ ها مختلف در نظر گرفته می شود.


ساختار سیستم مدیریت در هوشمندسازه ساختمان

ساختار سیستم مدیریت در هوشمندسازه ساختمان بصورت زیر است:

 • سیستم های تهویه مطبوع، گرمایش و سرمایش
 • سیستم های امنیتی، نظارت تصویری و کنترل دسترسی
 • سیستم های الکتریکی و کنترل روشنائی
 • سیستم های اعلان حریق


سیستم های تهویه مطبوع، گرمایش و سرمایش

سیستم های تهویه مطبوع، گرمایش و سرمایش شامل کنترل تجهیزات داخل موتورخانه نظیر بویلرها، برج های خنک کن، پمپ های مدارات مختلف و مانیتورینگ دماها، چیلرها، منابع آب گرم مصرفی مبدل های حرارتی، فشار بخش های مختلف سیستم هوشمندسازه ساختمان و از سوی دیگر کنترل هوا رسانهای طبقات، به همراه مجموعه فن کوئلهای آنها و به اشتراک گذاشتن داده های این بخشها با یکدیگر ، جهت ارائه یک سیستم گرمایش و سرمایش با کم ترین مصرف انرژی و بیشترین بازدهی تهویه مطبوع، گرمایش و سرمایش.
در قسمت موتورخانه سیستم مدیریت هوشمندسازه ساختمان به دو شکل عمل می کند که عبارت است از:

 • تمامی سیستم ها به شکل خودکار عمل می کنند
 • سیستم های مورد نظر به شکل دستی یا با مدارفرمان طراحی شده برای آن کار می کنند و از سیستم کنترل اتوماتیک فرمان در Hand-Off-Auto دریافت نمی کنند.

تفکیک این دو نوع عملکرد بواسطه طراحی یک کلید مدارفرمان کلیه تابلوهای کنترلی تجهیزاتی که فرمان پذیر هستند، صورت می گیرد که اپراتور می تواند برای خارج کردن سیستم از عملکرد اتوماتیک یا خاموش کردن این کلیدها استفاده نماید.


کنترل پمپ ها

با استفاده از سیستم کنترل پمپ ها دو حالته تمامی پمپهای موتورخانه تحت پوشش قرار گرفته و برای تعمیر و نگهداری، عملکرد ساعتی تمامی آنها را ثبت می کند و در فواصل زمانی منظم، پمپ ها با جایگزین های استند بای خود تعویض می شوند. که با توجه به بازخورد از مدارات تجهیزات مختلف مانند بویلرها و چیلرها، کنترل این پمپ ها در اختیار سیستم مدیریت هوشمند قرار می گیرد و در صورت بروز هر نوع خطائیف زنگ هشدار ثبت و در مرکز مانیتورینگ قابل مشاهده است.