بخش های مختلف سیستم گرمایشی هوشمند

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
اسفند ۹, ۱۳۹۴
سیستم کنترل دسترسی
قابلیت های سیستم کنترل دسترسی
اسفند ۱۶, ۱۳۹۴

بخش های مختلف سیستم گرمایشی هوشمند

سیستم گرمایشی هوشمند

اجزای سیستم گرمایشی هوشمند

سیستم گرمایشی هوشمند از بخش های مختلفی تشکیل شده که عبارتند از:


موتورخانه

موتورخانه سیستم گرمایشی هوشمند دو نوع عملکرد دارد که در یکی از آنها سیستم به شکل اتوماتیک و در دیگری سیستم های مورد نظر بصورت دستی یا با مدارفرمان طراحی شده برای آن کار خواهند می کند. در روش دوم موتورخانه از سیستم کنترل اتوماتیک در Hand-Off-Auto دستوری دریافت نمی کند. با طراحی یک کلید مدارفرمان میان کلیه تابلوهای کنترلی تجهیزاتی که فرمان پذیر هستند، تمایز ایجاد می شود. اپراتور جهت خارج کردن سیستم از عملکرد اتوماتیک یا خاموش کردن آن از این کلید ها استفاده می کند.


کنترل پمپ ها

سیستم کنترلی دو حالته تمامی پمپهای موتورخانه را تحت پوشش خود قرار داده است که جهت تعمیر و نگهداری عملکرد ساعتی تمامی آنها را ثبت می کند و در فواصل زمانی منظم پمپ ها با جایگزین های استند بای خود تعویض می شوند. کنترل پمپ ها با توجه به واکنش مدارات تجهیزات مختلف مانند بویلرها و چیلرها در اختیار سیستم مدیریت هوشمند قرار می گیرند.


کنترل چیلر

کنتر چیلر با هدف تولید سرمایش به همان میزانی که بار سرمایشی مورد نیاز است، استفاده می شود تا انرژی بیشتری برای مصرف تولید نشود. کنترل چیلر خطوط انتقال را از بین می برد و در یک حلقه کنترلی هوشمند که فید بک آن از فضاهای مصرف بار سرمایشی و بخشهای مختلف مدار توزیع تامین می شود، فرآیند تولید سرمایش را تحت کنترل خود دارد. چیلرها یک کنترلر اختصاصی دارند که کلیه کنترل ها و پارامترهای کنترلی آنرا با دنیای SNMP,Modbus,… دارد و از طریق یکی از پروتکلهای ارتباطی نظیر خارج آن اطلاعات را به اشتراک می گذارند.
کنترل چیلرها تمامی این پارامترها را از طریق درگاه ارتباطی توسط کنترلر موتورخانه انجام می دهد که می تواند مد چیلر را تغییر داده و آنرا روشن یا خاموش کند. دمای بخش های مختلف آب خنک و چیلد اطمینان از گردش آب در مدار چیلر بانصب یک فلوسوئیچ در مدارکندانسور و اوپراتور صورت می گیرد. استفاده پله ای از ظرفیت چیلرها با خارج یا واردکردن آن ها به مدار با استفاده از ارتباط بامدار کنترلی و شیر پروانه ای انجام می شود.
کاهش بیش از حد دمای آب خنک برگشتی از برج، جهت جلوگیری از کریستالیزه شدن مایع سرد با استفاده از شیر پروانه ای بای پاس و کنترل دور فن برج چیلر از دیگر فرآیندهای کنترلی چیلر به شمار می رود. استفاده پله ای از ظرفیت برج های خنک کننده با استفاده از شیرهای ایزوله کننده برج و ایجاد ترکیب های ۱و ۲و ۳ تائی از چیلرها و برج های خنک کننده برای کاهش مصرف انررژی سوخت و الکتریکی صورت می گیرد.
مانیتورینگ دمای برگشت آب خنک از برج و سطح آب تشتک برج ها، از جمله کنترلهایی هستند که در سیستم کنترلی چیلر کاربرد دارند که نتیجه کار، استفاده بهینه از ظرفیت تولید چیلرها و بهینه سازی مصرف انرژی ها فسیلی و الکتریکی برای تولید بارسرمایشی است.


سختی گیرها

در قسمت گیرها، با نصب کنتورهای دیجیتال از میزان مصرف آب سیستم سیکل بسته می شد و آب مصرفی کل ساختمان اطلاع یافته و در صورت مصرف بیش از حد یا وجود نشتی در سیکل بسته آلارم آن ساکنین را آگاه می کند.


دی اریتور

دی اریتور دمای آب داغ داخل خود را برای تزریق به بویلر بخار مورد استفاده قرار می دهد و دستور شیربخار دو راهه تزریق بخار تحت سناریوهای کنترلی سیستم کنترل هوشمند قرار می گیرد.


منبع کندانس

در صورت وجود منبع کندانس، سطح آب داخل آن و پمپ تخلیه کندانس و دمای آب خروجی از آن، تحت سناریوهای کنترلی سیستم مدیریت هوشمند قرار می گیرد.


منابع تولید آب گرم مصرفی

به دلیل حساسیتی که دمای آب گرم مصرفی دارد و افزایش بیش از حد دمای آن، منابع تولید آب گرم مصرفی موجب ایجاد سوختگی در ساکنین شده و کاهش بیش ازحد دما وجود آن را بی اهمیت می کند. منابع تولید اب گرم مصرفی تحت کنترل سناریوهای کنترلی سیستم مدیریت هوشمند موتورخانه قرار دارد و تمامی پارامترهای کنترلی آنها قابل مشاهده است.


مبدل های حرارتی

برای تولید آب با دماهای مختلف به منظور مصارف متفاوت دمای آب خروجی از مبدلهای حرارتی تحت کنترل سیستم مدیریت هوشمند موتورخانه قرار دارد که تمامی پارامترهای کنترلی آنها قابل مشاهده است.


منابع ذخیره

تمامی منابع ذخیره آب و سوخت و پسماند، بسته به میزان ضرورت آنها در چند سطح مختلف مانیتور شده و با توجه به افزایش یا کاهش سطح مایع، نسبت به تخلیه یا پرکردن آن ها اقدام شده و آلارم کاهش یا افزایش بیش از حد سطح این منابع تولید و در بخش مانیتورینگ مرکزی و موتورخانه قابل مشاهده است.


کنترل فشار

اگر در موتورخانه از سیستم فشار متغیر استفاده می شود، کنترل فشار خطوط خاص با کنترل دور پمپ ها توسط سیستم مدیریت هوشمند موتورخانه ضرورت پیدا می‌کند.